خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مخالفت امام با عضویت ائمه جمعه در حزب

مخالفت امام با عضویت ائمه جمعه در حزب

خبر تلفنی از زدن نفتکش عربی در خلیج فارس

  • دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۶۳

    در منزل بودم. پیش از ظهر، دکتر علفی تبریزی برای معاینه عفت و دوستانش آمد؛ من را هم معاینه کرد. قرار شد شربتی برای معده‏ام بدهد؛ مدعی اطلاعات وسیع در آثار گیاهان است و اجازه کار گرفته.

    عصر، شورای سرپرستی صداوسیما، جلسه داشت. درباره انجام اصلاحات در [نقل] اخبار، به دنبال انتقاد امام و گرفتن نظرات ایشان بحث و تصمیم‏گیری شد.

    رئیس جمهور، تلفنی اطلاع دادند که یک کشتی حامل نفت اعراب در خلیج فارس، زده شده.

    آقای سید محمد هاشمی، اطلاع داد که امام نظر داده‏اند که ائمه جمعه نباید عضو حزب باشند؛ اگر [این خبر] درست باشد، ضربه بزرگی به حزب [جمهوری اسلامی] وارد می‏شود.