خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تعجب حاج احمد آقا از جمعیت راهپیمایی ۲۲ بهمن

تعجب حاج احمد آقا از جمعیت راهپیمایی ۲۲ بهمن

اظهار دلتنگی ربانی املشی در تماس با هاشمی

  • دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۶۳

    تمام روز در منزل بودم. مطالعه و استراحت داشتم. بچه‏ها به آبعلی رفتند، [در منزل] تنها ماندم. ظهر، احمد آقا آمد. برای قرائت پیام امام [به مناسبت روز 22 بهمن] به میدان آزادی رفته بود. از کثرت جمعیت [شرکت کننده در] راهپیمایی [22 بهمن] تعجب کرده بود. اصرار داشت که با هلی‏کوپتر [از حضور مردم در راهپیمایی]، فیلم گرفته شود.

    تلفنی با صداوسیما صحبت کردم. معلوم شد که ارتش به خاطر مسائل امنیتی، مانع پرواز برفراز جایگاه است. با ارتش صحبت کردم، قرار شد اجازه داده شود.

    ناهار را از دفتر امام آوردند. شب، بیشتر وقتم را به تماشای برنامه‏های تلویزیون گذراندم. از حال آقای ربانی [املشی] سوال کردم؛ فتح‏الله - فرزندشان - گفت کمی درد دارد و خیلی اظهار دلتنگی می‏کند.