خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – به سوی سرنوشت

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – به سوی سرنوشت

  • جمعه ۲۱ دی ۱۳۶۳

جمعه 21 دی 1363

    تا ساعت ده‏ونیم صبح، در منزل مطالعه می‏کردم. نماز جمعه را در دانشگاه تهران، اقامه کردم.

    عصر، در منزل با آقایان [میرحسین] موسوی، [محمد رضا]بهشتی، [مسیح] مهاجری و [جواد] اژه‏ای برای بحث پیرامون همکاری با سایر جناحها در حزب جمهوری اسلامی و برگزاری سالم کنگره، جلسه داشتیم. شام را هم ماندند.

    احمدآقا که مدتی برای رفع کسالت به سفر رفته بود، آمد؛ بیشتر در منطقه چابهار بوده‏اند. از ضعف صداوسیما در آنجا و غیر سیاسی بودن محیط و مشکلات کامیونداران می‏گفت و در این مورد پیشنهاداتی داشتند. از جمله هدایت کنگره به نحوی که منجر به انتخاب افراد مورد نظر با ترکیب جامع از همه اقشار کشور شود. بعد از شام رفتند.

    شب، آقای ساداتیان اطلاع داد که عراقیها خواسته‏اند به جزیره مینو حمله کنند؛ شکست خورده‏اند. از آقای [محسن] رضائی پرسیدم، گفت معلوم نیست، حمله باشد، ممکن است اشتباه ژاندارمری باشد. پلهائی از طرف عراق به اروندرود وارد شده است و مأموران ما، منهدم کرده‏اند.