خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • فرود هواپیمای ربوده شده کویتی درمهرآباد

فرود هواپیمای ربوده شده کویتی درمهرآباد

نامه رونالد ریگان به امیر کویت چه بود؟

  • جمعه ۱۶ آذر ۱۳۶۳

    در منزل بودم. با آقایان خامنه‏ای و [میرحسین]موسوی درباره سرنوشت هواپیمای ربوده شده کویتی، صحبت کردم. پیشرفتی [در حل مسأله هواپیماربایی] نیست، ولی امید به پذیرش بعضی خواسته‏های آنها، از طرف [دولت] کویت، بیشتر شده است. در اخبار گفته شد، نامه‏ای هم از [طرف رونالد] ریگان [رئیس جمهور آمریکا] به خاطر اهمیت آمریکائیان موجود در هواپیما، به امیر کویت آمده است. قرار شده بیانیه هواپیماربایان در مقابل آزادی گروهی از گروگانها، از رسانه‏ها پخش شود.

    ظهر، بستگان عفت و من، مهمانمان بودند. طیبّه همشیره و نصرت خانم و محمود آقا از سفر سوریه خیلی راضی‏اند.

    به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفتم، اعلامیه هواپیماربایان را [از رسانه‏ها] پخش کنند و منتظر موافقت دولت کویت نباشند تا از این طریق، عده‏ای [گروگانهای ربایندگان هواپیما] آزاد شوند و خطر کم شود. از رئیس جمهور خواستم که دستور آماده‏باش به پدافند [هوایی] بدهند. احتمال ماجراجوئی آمریکائیها [درباره هواپیمای ربوده شده] می‏رود. مقامات آمریکائی به منطقه آمده‏اند و دولت کویت را به مقاومت [در مقابل خواسته‏های ربایندگان هواپیما] تشویق می‏کنند. اخوی محمد [رئیس سازمان صداوسیما] گفت، آمریکا فیلم یک دقیقه‏ای حالت چند آمریکائی [گروگان گرفته شده] کنار پله‏های هواپیما را، می‏خواهد پنجاه هزار دلار بخرد، گفتم: [فیلم را] ندهد؛ چون می‏خواهند از این فیلم بهره‏گیری سیاسی [علیه ایران] کنند.

    شب، آقایان [کمال]خرازی، [خسرو]تهرانی و [محسن]رضائی آمدند. درباره هواپیمای کویت بحث کردیم. قرار شد، تلاش شود که کویت قولی به آنها بدهد که وسیله ختم غائله شود.