خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تاکید هاشمی بر ساخت مترو به نمایندگان تهران

تاکید هاشمی بر ساخت مترو به نمایندگان تهران

تظاهرات‌ دانشجویان‌ مصری‌ علیه مبارک

  • چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۶۳

    گزارشها را خواندم. تظاهرات دانشجویان مصری علیه حکام مصر، مسئله مهم روز شده است.[چگونگی برقراری] روابط عراق و آمریکا و شورای [ملی] فلسطین در اردن هم مسئله روز است. آقای [ایرج] صفاتی دزفولی - که به عنوان رئیس دیوان محاسبات، انتخاب شده - آمد و برنامه آموزش حسابرسی را توضیح داد. جلسه نمایندگان تهران داشتیم. درباره مترو و فاضلاب تهران بحث بود. آقای [محی‏الدین] انواری، نامه آقای [ناصر] میناچی را آورده بود که خواستار جواب در وسائل ارتباط جمعی بود.

    عصر، هیأت رئیسه مجلس، جلسه داشت. شب، مهمان آقای [موسوی] اردبیلی بودیم. آقای [موسوی] اردبیلی مذاکرات خصوصی خود با آقای حافظاسد [رئیس جمهور سوریه] را نقل کرد. درباره مسئله ستاد انقلاب فرهنگی و وزیر علوم هم بحث شد. [در این باره] به جایی نرسیدیم. درباره آزاد کردن [خرید و فروش] بخشی دیگر از کالاها، مثل برنج و درباره تقویت صادرات و اجازه استفاده از ارز صادراتی به صادر کنندگان صحبت شد.