خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363- کتاب به سوی سرنوشت

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363- کتاب به سوی سرنوشت

طرح مهندسان ایرانی برای رفع نشت سد لار

  • جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۶۳

    صبح زود، برای بازدید از سد لار، از خانه بیرون رفتیم. در دانشکده افسری با [آقای حسن غفوری‏فرد] وزیر نیرو و چند مهندس مربوطه، سوار هلی‏کوپتر شدیم و در محل سد از جزئیات کار بازدید کردیم. پیمانکار ایتالیائی و مشاور انگلیسی خیانت کرده‏اند و آب از زیر سد نشت می‏کند. مهندسان ایرانی، طرحی برای بستن منافذ با تزریق سیمان تهیه نموده‏اند و علیه پیمانکار و مشاور هم طرح دعوی کرده‏اند؛ سد خاکیِ عظیمی است. تونل‏ها و نیروگاههای زیر سد و تصفیه خانه شرق تهران را هم بازدید کردیم. روز پر حرکت و خسته کننده، ولی نشاطآوری را گذراندیم. مهندسان از اینکه به آنها اعتماد شده و کارهای پیچیده و سطح بالا - که در گذشته فقط به خارجیان داده می‏شده - به آنها واگذار می‏شود، اظهار رضایت می‏کردند.

    ناهار را در ویلای وزارت نیرو واقع در پائین سد لتیان صرف کردیم. یاسر و دوستانش نیز همراه ما بودند، اما مهدی از طرف مدرسه با همدرسهایش، برای آموزش‏های نظامی به اردو رفته است و همراه ما نبود. عفت و فاطی هم برنامه‏های شهر را بر دیدار از سد ترجیح دادند.

    شب، پسر آقای رسولی [محلاتی] - که مهندس شیمی است - آمد و خواستار کمک برای آمدن دوستان همدرسش از انگلستان، برای خدمت در صنایع دفاع و... بود. گزارشها را از مجلس آوردند، خواندم؛ مطلب مهمی نداشت، جز تحرک جدید آمریکا در منطقه، برای نجات صدام و یا برای مهار گسترش انقلاب اسلامی. به خاطر خستگی، زود خوابیدم.