خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مذاکره حاج احمد آقا و هاشمی درباره چه بود؟

مذاکره حاج احمد آقا و هاشمی درباره چه بود؟

مطالب معادیخواه درباره بنیاد تدوین تاریخ

  • دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۶۳

    در منزل بودم و بیشتر مطالعه می‏کردم. پیش از ظهر، احمد آقا آمد. راجع به حزب [جمهوری اسلامی] و خطوط موجود و ستاد انقلاب فرهنگی و مطالب دیگر مذاکره شد. عصر، آقای [عبدالمجید] معادیخواه آمد و راجع به کار بنیاد تدوین تاریخ، مذاکره شد. شب، آقای [علی] داودی از "نوق[رفسنجان]" چند گونی پسته آورد که برای مصرف سال و هدیه به نزدیکان است.