خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • ۱۰۵ شهید و مجروح در انفجار میدان راه آهن

۱۰۵ شهید و مجروح در انفجار میدان راه آهن

سلطنت طلبها مسئولیت انفجار بمب را بر عهده گرفتند

  • پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۶۳

    دیروز و امروز، کمی کسالت دارم. بیشتر وقتم را به مطالعه و نوشتن گذراندم. آقای [سیدجلال]ساداتیان اطلاع داد که امروز ساعت هشت صبح، بمبی در میدان راه آهن [تهران] منفجر شده و تاکنون 5 شهید و صدها مجروح داشته است؛ گروه گمنامی از سلطنت‏طلب‏ها، مسئولیت انفجار را به عهده گرفته است.