خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • سوءظن به فرماندهان سپاه چگونه ایجاد شد؟

سوءظن به فرماندهان سپاه چگونه ایجاد شد؟

سریال جاده ابریشم در شورای سرپرستی صداوسیما

  • شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۶۳

    اول وقت، رئیس جمهور تلفنی درباره وزرای مورد بحث، برای پیشنهاد به مجلس صحبت کردند. در مورد وزیر آموزش و پرورش توافق حاصل نیست. ایشان مایل نیست، کسی بیاید و انتصابات آقای پرورش را تصفیه نماید. تا عصر، دو سه بار با [آقای میرحسین موسوی] نخست وزیر و [آیت‏الله‏خامنه‏ای] رئیس جمهور، در این باره صحبت کردم؛ پیشرفتی در این جهت حاصل نشد. وزیر علوم هم مورد تردید قرار گرفت. عصر، آقای نخست وزیر خبر داد که برخی از نمایندگان مجلس با این عجله در معرفی وزرا به مجلس مخالفند؛ اما چون مجلس، تعطیل تابستانی در پیش دارد، باید تکلیف روشن شود.

    آقای [محمدمهدی]ربانی املشی هم، تلفنی اجازه رفتن به مکه را می‏خواست، که موافقت نکردم. حاج احمد آقا آمد و اطلاع داد که امام نظر خاصی در مورد وزیر دفاع ندارد. [چون در این مورد، از امام] سئوال کرده بودیم. گفت [آقای محسن رضایی] فرمانده سپاه، مرتباً به امام نامه می‏نویسد که فشار و عجله در انجام عملیات نشود. سوءظن دیگری برای بعضی پیش آمده که فرماندهان سپاه از طریق تأخیر عملیات، درصدد کسب امتیازات بیشتراند؛ من این سوءظن را قبول ندارم.

    شورای سرپرستی [صداوسیما] جلسه داشت؛ درباره سریال جاده ابریشم بحث شد. همچنین با حضور دکتر [علی اکبر] ولایتی، درباره کیفیت هماهنگی صداوسیما با وزارت خارجه صحبت کردیم. مقداری پسته تازه از رفسنجان برایمان آوردند.

    گزارشها را آوردند، خواندم. خبرگزاریهای خارجی روی اظهارات من - در مورد قصاص و سیاست مقابله به مثل ایران و مخصوصاً در مورد جبران برخوردهای سوء مصری‏ها با کشتیهای ما در کانال سوئز - تکیه کرده‏اند؛ امروز یک کشتی پانامائی به تیر غیب گرفتار آمده است.