خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه /آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

خاطرات روزانه /آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

ضربه از همراهی ناخواسته با جامعه مدرسین قم!

  • دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۶۳

    بعد از نماز صبح تا ساعت ده در دفترم کار کردم. بیشتر وقتم صرف مطالعه تاریخ امام‏رضا(ع)، برای سخنرانی در کنگره امام رضا(ع) شد. با نمایندگان تهران، برای رسیدگی به امور تهران، جلسه داشتیم؛ دو ساعت طول کشید. مقداری درباره شکل و آئین‏نامه جلسه بحث شد و مقداری در محتوای کار بحث شد. پیشنهاد کردم، دست به اقدامات اساسی برای تهران بزنیم از قبیل مترو، فاضلاب، مسکن و.... ابتدا مخالفتهائی می‏شد؛ براساس اینکه اگر این مشکلات تهران حل بشود، جاذبه تهران زیاد می‏شود و مهاجرت به تهران سرعت می‏گیرد. در دوره گذشته مجلس هم با همین استدلال، این پیشنهاد رد شد؛ این بار مقاومت کردم، پذیرفته شد. قرار شد در جلسات بعد این پیشنهاد دنبال شود.

    آقای موسوی جزایری [امام جمعه اهواز] آمد. از نوشته‏های آشیخ محمد کرمی آورده بود. می‏گفت مرجع عربهای خوزستان است و منشاء فتنه می‏شود. از ضربه‏ای که بعضی روحانیت خوزستان، به خاطر همراهی تصادفی با جامعه مدرسین [حوزه علمیه قم] در انتخابات خورده است، می‏گفت.

    عصر، هیأت رئیسه مجلس، درباره نوع اتومبیل نمایندگان جلسه داشت؛ بنا شد [اتومبیل] ایرانی باشد. فرماندهان سپاه آمدند و طرح جدیدی برای عملیات در غرب و طرح جنوبشان را آوردند. یکی از افرادی که از داخل عراق، و از میان مخالفین و فراریان هورها آمده بود، گزارش‏های جالبی آورده بود. بیشتر هدفشان، به‏هم‏زدن عملیات در دست اجرا بود که آقای صیاد طراحی کرده است. قانع نشدم ولی مطالب قابل توجهی داشتند. قرار شد با آقای خامنه‏ای مشورت کنیم.