خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه /آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

خاطرات روزانه /آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

  • سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۶۳

 سه شنبه 26 تیر 1363

    صبح زود به مجلس رفتم. گزارشها را خواندم. مسئله مهم خبرگزاریها، دعوت ما از طرف سعودیها به مکه است که تفسیرهای گوناگون می‏شود؛ چون سعودیها سکوت کرده‏اند و پذیرش من هم معلوم نیست. تردیدهائی در اصل دعوت و پذیرش من به وجود آمده و خبرگزاریها در این مورد زیاد از دفترم می‏پرسند.

    پیش از ظهر، مجلس شورا[ی اسلامی] جلسه داشت. چند اعتبارنامه را تصویب کردیم. عصر هم مجلس خبرگان جلسه داشت؛ کم محتوی بود. برای نماز مغرب به مقّر رئیس جمهور رفتم. اعضای [مجلس]خبرگان و جامعه روحانیت مبارز، شام مهمان ایشان بودند. نماز جماعت خواندیم و آقای مشکینی [رئیس مجلس خبرگان] و من صحبت کردیم. برای خواب به مجلس آمدم.