خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه /آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

خاطرات روزانه /آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

محدود شدن اختیارات اسدالله لاجوردی در امور زندانها

  • چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۶۳

    تا عصر در منزل در حال استراحت و مطالعه بودم. چون نماز جمعه این هفته را قرار شد که آقای امامی[کاشانی] بخواند، فراغتی پیش آمد؛ معمولاً در هر ماه، دو هفته من و یک هفته آقای خامنه‏ای و یک هفته، یکی از سه نفر آقایان مهدوی کنی، موسوی اردبیلی و امامی‏کاشانی نماز جمعه را اقامه می‏کنیم؛ تدبیر امر با من است.

    عصر به مجلس رفتم. آقای [سرتیپ قاسمعلی] ظهیرنژاد و دو نفر از رؤسای ادارات ستاد [مشترک ارتش جمهوری اسلامی] آمدند و از طرح انتزاع اداره حسابداری [ارتش] از ستاد، ناراحت بودند. وزارت دفاع با آنها طرف است. آقای مهدیان آمد و پیرو قولی که برای رفتن به منزل آقای [محمدتقی]فلسفی [واعظ مشهور]، داده بودم، وقت معین کردیم که روز دوشنبه برویم و شام، مهمان باشیم. آقای [شهاب] گنابادی، وزیر سابق مسکن آمد و گفت که قاضی شرع شهرداری تهران زمین‏های دولت را به قیمت روز، سی میلیارد تومان - بدون مراعات قانون - به مردم واگذار کرده است.

    چند نفر از مخترعان از [سازمان]پژوهشهای علمی آمدند و درباره ساخت موشک بالستیک و ترمز [هواپیمای] اف 14 و سایر فعالیتهایشان توضیحاتی دادند و از عدم توجه کافی به نیازهایشان گله داشتند و خواهان توجه بیشتر بودند.

    کمیته عراق و [آقای سید محمود هاشمی شاهرودی] رئیس مجلس اعلای انقلاب [اسلامی] عراق آمدند. گزارشی از تعداد مهاجران عراقی، تعداد داوطلبان جهاد، وضع مالی، وضع مجلس و برنامه‏های آینده دادند؛ تعداد داوطلبان زیاد نیستند. با اینکه حدود چهار صد هزار نفر آواره عراقی است اما نیروهای بسیجی آنها در حدود سه الی چهار هزار نفر هستند.

    شب، با سران قوا مهمان آقای [موسوی]اردبیلی [رئیس دیوان عالی کشور] بودیم. درباره شهریه گرفتن از دانشجویان متمّکن دانشگاه آزاد اسلامی، مشورت و پذیرفته شد. آقای [موسوی]اردبیلی خبر محدود کردن اختیارات آقای [اسدالله]لاجوردی [دادستان انقلاب تهران] در امور زندان‏ها را داد. درباره جنگ و سیاست خارجی و دولت هم بحث و اتخاذ تصمیم شد.

    در جلسات شبهای پنجشنبه که معمولاً من، آقایان خامنه‏ای، میرحسین موسوی و [موسوی]اردبیلی و احمد آقا شرکت می‏کنیم، تصمیمات خوبی می‏گیریم و هماهنگی به وجود می‏آید. بحث عمده این جلسه، راجع به تعیین سرنوشت نهائی بنیاد مستضعفان بود که قرار شد، بعضی از واحدها را بفروشند و یا به دیگران واگذار کنیم و واحدهای مهم را نگهداریم. قرار شد، نخست وزیر طرح را آماده کنند. به خاطر کارهای زیاد دانشگاه آزاد اسلامی که وقت زیادی از جلسه [سران قوا] را به عنوان هیأت مؤسس می‏گیرد، هیأت موسس، اختیارات خود را به من تفویض کرد که شخصاً تصمیم بگیرم و در موارد مهم و مبهم مشورت کنم. شب، برای خواب به مجلس رفتم.