خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363- کتاب به سوی سرنوشت

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363- کتاب به سوی سرنوشت

درخواست از هاشمی برای ساخت بمب شیمیایی!

  • پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۶۳

    بعد از نماز صبح، گزارشها را خواندم. هنوز موضوع کاربرد سلاح شیمیایی توسط عراقی‏ها و تبلیغات کاذب آنان در مورد جزایر، مسأله روز است.

    دکتر [هادی] منافی [وزیر بهداری] آمد و راجع به شهادت فرزندش صحبت کردیم. پاسداران محافظ، برای عید دیدنی آمدند. متن خطبه عربی نماز جمعه را نوشتم.

    برای عیادت از مجروحان بمب شیمیائی، به بیمارستان شهید لبافی‏نژاد رفتم. حدود هفتاد نفر آنجا بستری بودند. با همه ملاقات و مذاکره کردم. دو سه نفری، وضعشان وخیم است و بقیه جراحت سطحی دارند؛ بیشتر آنها سوختگی در نقاط مرطوب بدن مانند زیر بغل‏ها، کشاله ران، ریه‏ها و چشم‏ها و سوختگی صورت و دستها دارند و رو به بهبودی هستند. کم‏کم با حفاظت [از خود در برابر بمب شیمیایی] آشنا شده‏اند؛ اثرش کم شده است. تاکنون حدود دو هزار و هفتصد نفر مصدوم و چهل نفر شهید شده‏اند و حدود نصف آنها به جبهه برگشته‏اند. چند نفری هم در جریان دستکاری بمبهای عمل نکرده، مجروح شده‏اند. مجروحان شیمیایی اصرار داشتند که ما هم بمب شیمیایی بسازیم و بکار ببریم.

    امروز باران فراوانی بارید؛ با توجه به کمی بارندگی، مایه خوشحالی است. عصر و شب در خانه درباره موضوع تبعیض‏نژادی - که بحثِ خطبه‏های آینده نمازجمعه در زمینه عدالت اجتماعی خواهد بود - مطالعه می‏کردم. اول شب، با قرارگاه نجف تماس گرفتم. در آنجا هم بارش باران، شدید است. به آقای [محسن] رضائی [فرمانده سپاه پاسداران] گفتم برای بردن خبرنگاران خارجی به جزایر مجنون، آماده شوند.