خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1362/ کتاب «آرامش و چالش»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1362/ کتاب «آرامش و چالش»

مخالفت مجدد امام با جنگ متقابل شهرها *** گلایه موسوی جزایری از نمایندگان خوزستان در مجلس

  • شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۲

    صبح زود دکتر شیبانی آمد و برای گرفتن وام از بانکها جهت تکمیل ساختمان دانشگاه‏ها و هم برای ملاقات پاسداران کنگره با امام کمک خواست. برای شرکت در جلسه عمومی کنگره به [اردوگاه] منظریه رفتم. چند دستور زائد را از دستور خارج کردیم. آقای خامنه‏ای جلسه را اداره کردند و من به منزل برگشتم. نگرانیهایی در دو جناح حزب دیده می‏شود؛ به خاطر جوسازی علیه یکدیگر.

    آقای [موسوی]اردبیلی و آقای [فضل‏الله]محلاتی از خدمت امام به منزل ما آمدند. آقای محلاتی اصرار داشت که فکری بکنیم تا در طرح [تشکیل وزارت] اطلاعات در این مرحله، سپاه پاسداران از مسئولیت اطلاعات، به کلی خلع نشود. به امام هم نوشته است. سپس آقای [محسن]رفیق‏دوست هم به همین منظور آمد.

    آقای [موسوی]اردبیلی گفت با امام مطرح کرده است که وظایف ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‏ای امام به شورای عالی قضایی منتقل شود. قبلاً هم چنین نظری داشته‏ایم. امام هم پذیرفته‏اند. باید رسماً تقاضا کنند و موافقت شود. راجع به جنگ هم با امام صحبت کرده‏اند؛ امام گفته‏اند باید در میدان بجنگیم و شهرها را نباید بزنیم.

    عصر هم به کنگره رفتم. قبل از شروع انتخابات، سخنرانی مبسوطی درباره حزب و تشکل ایراد کردم. انتخابات برای شورای مرکزی و شورای داوری انجام شد.

    آقای موسوی جزایری [امام جمعه اهواز] خصوصی، مطالبی از برخوردهای نمایندگان خوزستان گفت؛ از آنها گله داشت. آقای قاضی [امام جمعه دزفول] برای مراسم شهدای اندیمشک و دزفول، گوینده صاحب نام خواستند. به آقای یزدی نایب رئیس مجلس پیغام دادم که تشریف ببرند. شب به خانه آمدم. احمدآقا آمد، خبر داد که عراق امروز به قصرشیرین حمله کرده و عقب رانده شده است. درباره حزب و لزوم حل مشکلاتی که با روحانیون شهرها دارد، صحبت کردیم.