خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مصاحبه هاشمی با روزنامه جمهوری اسلامی درباره فلسطین

مصاحبه هاشمی با روزنامه جمهوری اسلامی درباره فلسطین

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1362 / کتاب «آرامش و چالش»

  • دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۶۲

دوشنبه 13 تیر1362

    ساعت نه صبح بلند شدم؛ کمی تب داشتم و با کسالت به مطالعه پرداختم؛ درباره علومی که از دنیای اسلام به غرب رفته است. مصاحبه‏ای با روزنامه جمهوری اسلامی، درباره فلسطین برای روزقدس انجام دادم. برای مصاحبه هم مقداری از کتاب "سرگذشت فلسطین" را مطالعه کردم. افطار را هم در خانه تنها بودم. با بیمارستان تماس گرفتم؛ فاطی دختری به دنیا آورده و حال هر دو خوب است.