خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • درخواست سفیر فلسطین از هاشمی درباره یاسر عرفات

درخواست سفیر فلسطین از هاشمی درباره یاسر عرفات

افطاری وزراء و رئیس جمهور در مجلس

  • دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۶۲

    ساعت دو بعد از خواب مختصری، برای سحری خوردن بیدار شدیم. مهدی از غذای موجود راضی نبود و حاضری خورد. یاسر هم منزل دایی‏اش بود.

    بعدازنماز تا ساعت هفت صبح خوابیدم و سپس به مطالعه گزارشها پرداختم. عصر به مجلس رفتم. کمیسیون آیین‏نامه و جلسه نمایندگان حزبی که قرار بود در آنها شرکت کنم، تشکیل نشد. با خستگی به مطالعه گزارشها پرداختم.

    [آقای صلاح زواوی]سفیر فلسطین به ملاقاتم آمد؛ نگران وضع فلسطینها است. از کشورهای عرب که آنها را به محافظه‏کاری کشیده‏اند، مأیوس شده‏اند. در لبنان و جاهای دیگر از جمله اردن، تحت فشارند. اصرار داشت که جمهوری اسلامی به کمکشان بشتابد و آنها را از مشکلات نجات دهد. اختلافات داخلی، مشکل مهم آنها است. می‏خواست که آقای رئیس جمهور به نامه [یاسر]عرفات [رهبر ساف] جواب بدهد؛ یا هیأتی به آنجا بفرستیم و یاسرعرفات را دعوت کنیم. گفتم، دعوت [یاسر]عرفات، قبل از تغییر موضع رسمی، مشکل است. مشکلات اداری هم در داخل ایران دارند.

    برای افطار، جمعی از وزراء و رئیس جمهور، برای ادامه بحث درباره اختلافات وزراء، در مجلس مهمان بودند. تا ساعت یازده شب بحث داشتیم؛ درباره برنج و کنترل قیمت، تصمیماتی اتخاذ شد. درباره حق دولت در دادن هرگونه لایحه و تصویب آیین نامه نیز تصمیم گرفتیم. عفت و بچه‏ها به مجلس آمدند و شب ماندند. سحر از همان غذای افطار خوردیم.