خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1362 / کتاب «آرامش و چالش»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1362 / کتاب «آرامش و چالش»

مذاکره شبانه جنتی با هاشمی درباره شورای نگهبان

  • چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲

 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1362

    تا ساعت نه صبح با مطالعه و نوشتن در خانه کار کردم. ساعت نه و ربع به مجلس رسیدم. نماینده، فرماندار و امام جمعه رودبار آمدند و از وضع شهر گزارشی دادند. توطئه کمونیستهای آنجا را که زیادند و مرتبط با جنگل هستند، گفتند و امام جمعه از دفتر حزب جمهوری اسلامی آنجا گله داشت. گروهی از مدیران کاروانهای حج آمدند. از دولتی شدن کارهای حج انتقاد داشتند و نظرشان این بود که قلمرو مسئولیت مدیران کاروانها را بیشتر کنند. حرفشان را به آقای [ابوالفضل]توکلی[بینا] مسئول [سازمان]حج منتقل کردم. برای سالگرد مجلس، مصاحبه تلویزیونی مفصلی کردم و آثار و خدمات مجلس را گفتم. آقای [سیدحسن]بهشتی‏نژاد نماینده اصفهان آمد و از وضع بد اختلافات اصفهان و از نواقص کار نمایندگان مجلس گفت.

    عصر، چهار ساعت جلسه هیأت رئیسه داشتیم. مقداری از وقت را مشکل قانون جدید اضافه کردن حقوق کارکنان مجلس گرفت و قرار شد اصلاحیه‏ای بگذرانند. شب در مجلس ماندم. آخر شب آقای [احمد]جنتی [عضو شورای نگهبان] آمدند و گزارش ملاقات شورای نگهبان با امام را دادند؛ بیشتر هدفشان گله از تحقیر و تضعیف شورای نگهبان در رسانه‏ها بود. پیشنهاداتی درباره آینده شورای نگهبان و افراد جدیدی که باید گزینش شوند، داشت. دیر وقت خوابیدم. طوفان شدیدی جریان داشت.