خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اقامه نماز جمعه تهران توسط رئیس جمهور

اقامه نماز جمعه تهران توسط رئیس جمهور

مراسم نامزدی خواهرزاده هاشمی

  • جمعه ۱۶ دی ۱۳۶۲

    در منزل ماندم؛ نماز جمعه را رئیس جمهور اقامه کردند. بستگان آمدند و احوالپرسی شد. عفت و فاطی منزل همشیره زاده نصرت برای مراسم انگشتر دست کنان مریم و ناصر همشیره زاده‏ ها رفتند. سر شب، کاظم همشیره زاده با زن و بچه‏ اش آمد. امروز خبر مهمی نرسید.