خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • دبیرشورای سرپرستی صداوسیما چگونه انتخاب شد؟

دبیرشورای سرپرستی صداوسیما چگونه انتخاب شد؟

ناراحتی هاشمی از عقب افتادن خاطراتش

  • دوشنبه ۱۴ آذر ۱۳۶۲

    تمام روز در خانه بودم. اولین جلسه شورای سرپرستی صداوسیما را تشکیل دادیم. آقای [محسن]دعاگو [نماینده قوه مجریه در شورا] را به عنوان دبیر انتخاب نمودیم. چند روز نوشتن خاطرات، عقب افتاده و یادداشت ندارم. بعضی کارهای آن روزها را فراموش کرده‏ام.