خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مشورت هاشمی با آیت‌الله خامنه‌ای درباره تاریخ انقلاب

مشورت هاشمی با آیت‌الله خامنه‌ای درباره تاریخ انقلاب

چرا هاشمی با سفر دخترش به انگلیس مخالفت کرد؟

  • دوشنبه ۲۳ آبان ۱۳۶۲

    تمام وقت در خانه بودم. مقداری مطالعه کردم و خاطرات نوشتم. مصاحبه مفصلی با مجله پاسدار اسلام، درباره جنگ کردم. آقای رحیمیان  مقداری دینار کویتی و طلا برای مصلای تهران آوردند. با آقای خامنه‏ای درباره کار [تأسیس بنیاد] تدوین تاریخ [انقلاب اسلامی] توسط آقای [عبدالمجید]معادیخواه مشاوره کردم. [سرهنگ سلیمی] وزیر دفاع، تلفنی گزارش [خرید] موشکهای اگزوسه را داد؛ مذاکرات ادامه دارد. فائزه مایل است با شوهرش دکتر حمید که به انگلستان - برای شرکت در کنفرانس پزشکی می‏رود - سفر کند؛ موافقت ندارم. عصر آقای [عبدالمجید] معادیخواه آمد و برای شروع کار [بنیاد تدوین] تاریخ انقلاب مذاکره کردیم. به بنیاد مستضعفان گفتم که منزلی برای محل اداره در اختیار بنیاد بگذارد. عصر گزارشها را از مجلس آوردند و تا آخر شب، وقتم را پر کرد.