خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1362 – کتاب آرامش و چالش

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1362 – کتاب آرامش و چالش

  • جمعه ۲۲ مهر ۱۳۶۲

جمعه 22 مهر 1362

    تا ساعت ده و نیم صبح در خانه مطالعه می‏کردم. آقای نخست وزیر تلفنی از من خواست که در نماز جمعه، لغو دستور دولت شهیدرجایی را در مورد اقامه نماز جماعت، هنگام ظهر در دستگاه‏های دولتی را که اخیراًدر بانکها و کارخانه‏ها مورد سوء استفاده قرار گرفته، تایید نمایم؛ تایید کردم. خواستم از امام نظر بگیرم اما جواب نرسید. نظر احمدآقا این بود که امام در جریان هستند. نماز جمعه را اقامه کردم و خطبه دوم را به هواپیماهای سوپراتاندار و جنگ و...اختصاص دادم‏وق استادعلی داودی آمد و سه گونی پسته از پسته‏های خوب خودمان آورد. قسمت عمده آن را هدیه می‏دهم. اخوی زاده محمد آمد و می‏خواست به وزارت بهداری بگویم که بیمارستان در حال تاسیس نظام آباد را به دانشگاه‏ها واگذار کنند تا برای آموزش از آن استفاده کنند؛ تحصیل پزشکی دارد.