خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1362 – کتاب آرامش و چالش

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1362 – کتاب آرامش و چالش

  • پنجشنبه ۷ مهر ۱۳۶۲

 پنج‏شنبه 7 مهر 1362

    تمام روز در منزل بودم. صبح، احمدآقا آمد. از گرانی اظهار نگرانی داشت و جای نگرانی هم هست. از هجوم تبلیغاتی رسانه‏های جمعی دشمنان بیگانه در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و نشر اسناد جعلی و جعل اخبار دروغ از قبیل گرفتن خون زندانیان و... گفت. گفتم، بهتر است مسئولان تبلیغات خارجی با مراکز حقوق بشر دنیا تماس بگیرند و حقایق را در اختیار آنها قرار دهند و آنها را برای دیدن وضعیت زندانیها و کارهای فراوان رفاهی زندانیان، به ایران دعوت کنند. بی‏اعتنایی ما، آنها را مثل مار، زخمی کرده است.