خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خطبه های نماز جمعه هاشمی در وزارت ارشاد

خطبه های نماز جمعه هاشمی در وزارت ارشاد

کمیسیون‌ اصلاح‌ مواضع‌ حزب‌ جمهوری‌ اسلامی‌

  • سه شنبه ۵ مهر ۱۳۶۲

سه شنبه 5 مهر 1362

    تا عصر در منزل مطالعه و استراحت داشتم و یکی از خطبه‏های نمازجمعه را که وزارت ارشاد [اسلامی] پیاده و برای چاپ آماده نموده است، برای نمونه اصلاح کردم. عصر از ساعت سه و نیم تا شش و نیم در مجلس، کمیسیون اصلاح مواضع حزب [جمهوری اسلامی] داشتیم که بررسی پیشنهادات اصلاحی اعضای کنگره تمام شد و قرار شد یک بار دیگر، همگی جزوه را مطالعه کنیم و اگر نظرات اصلاحی داشته باشیم، مورد بررسی قرار گیرد. شب به خانه آمدم و گزارشها را تا آخر شب خواندم.