خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تظلم خواهی از حکم خلخالی به هاشمی

تظلم خواهی از حکم خلخالی به هاشمی

بازدید هاشمی از نمایشگاه بین المللی تهران

  • سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۶۲

    صبح زود، با یاسر و مهدی و پاسدارها به نمایشگاه بین‏المللی [تهران] رفتیم و از غرفه‏های ابتکارات و صنایع ایران، بازدید کردیم. سه ساعت طول کشید. خیلی خسته شدم. صاحب هر غرفه، انتظار داشت به درد دلش گوش بدهم؛ زیاد معطل می‏شدیم. برنامه اجرا نشد. خیلی از جاها را ندیدیم. غرفه‏های خارجی، انتظار داشتند، از آنها دیدن کنم؛ وقت تمام شد. مصاحبه‏ای  هم با صداوسیما در این‏باره کردم. تا شب در خانه بودم. اخبار مهمی نداشتیم. خانم رشیدیان با معرفی اخوان مرعشی آمد و از حکم آقای خلخالی - در مورد مصادره خانه‏اش - تظلم داشت؛ طبق معمول نوشتم، مسئولان جلو ظلم را - اگر وجود دارد - بگیرند.