خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نگرانی ولایتی درباره طرح استخدام وزارت خارجه

نگرانی ولایتی درباره طرح استخدام وزارت خارجه

پیشنهاد هاشمی به نخست وزیر درباره چاههای نفت

  • چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۶۲

    وضع ماشین بچه‏ها برای رفتن به مدرسه و دانشگاه مرتب نبود. فاطی که ماشین خود را برای بردن یاسر و مهدی داده بود، مقداری معطل شد. کار زیادی نداشتم. با مطالعه و استراحت گذراندم. به مجلس هم نرفتم؛ تلفنی با هیأت رئیسه که جلسه داشت، صحبت کردم. پیش از ظهر احمدآقا آمد و راجع به ادعاهای سپاه در خصوص اعترافات سران [حزب]توده مذاکره کردیم؛ نقاط مبهم دارند. عصر فاطی به حزب [جمهوری اسلامی] رفت. شاممان باقی مانده شام دیشب بود که ناهار را هم از همان خورده بودیم. از آقای رئیس جمهور احوالپرسی کردم، حالشان بهتر است.

    دکتر ولایتی [وزیر امور خارجه] تلفن کرد و از به تردید افتادن نتیجه رأی گیری درباره طرح اجازه استخدام غیر لیسانس در وزارت [امور]خارجه نگران بود. با مهندس موسوی درباره کیفیت برخورد با شرط عراق، برای آتش بس در خلیج فارس جهت مهار کردن چاههای نفت مشتعل نوروز صحبت کردم؛ عراق گفته است سازمان ملل نظارت کند تا ایران استفاده‏های دیگر نبرد. سفیر ما در کویت هم گفته که هیچ شرطی را نمی‏پذیریم. نظر من این است که از فرصت استفاده کنیم و آتش سوزی را مهار کنیم تا متّهم به مسامحه در آلوده کردن محیط زیست نشویم و جلو خسارت هدر رفتن نفت را هم بگیریم؛ گرچه عراق مقصر است ولی تبلیغات دشمنان قوی‏تر است. قرار شد غیر از عبور کشتیهایمان به ماهشهر، بقیه شروط را بپذیریم. شب یکی از خطبه‏های نمازجمعه را برای چاپ آماده کردم.