خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361/ کتاب «پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361/ کتاب «پس از بحران»

حسن هاشمی بورسیه تحصیلی دولت لیبی شد *** پول حزب جمهوری چگونه از قم سر درآورد!

  • چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۶۱

  با آقای ]محمد محمدی[ری‌شهری در مورد پرداخت پول گرفته شده از آقای ]سیدکاظم[شریعتمداری که به دستور امام، قرار بود به حزب جمهوری ]اسلامی[ داده شود، تلفنی صحبت کردم. معلوم شد که در مصارف دیگر من جمله دفتر تبلیغات]اسلامی[ قم و خانواده‌های اعدام شدگان صرف شده است.عصر بچه‌ها و خانواده عروس از رفسنجان آمدند. حسن هاشمی هم که با جمعی دیگر با بورس دولت لیبی از طرف حزب جمهوری ]اسلامی[ برای تحصیل به لیبی رفته‌اند، آمد. از راه زمین آمده و مدت دوماه در راه بوده و سیاحت می‌کرده است. مقدار زیادی از وقت را به مطالعه بحث اقتصادی کلاس مواضع حزب جمهوری]اسلامی[ گذراندم. قرار است که به زودی مجدداً شروع شود.