خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

مالیات بر ارث شهید بهشتی چقدر بود؟ *** تماس هاشمی با موسوی خوئینی‌ها در مکه

  • پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۶۱

   تمام وقت در خانه بودم و بیشتر وقتم به مطالعه و یادداشت گذشت. با آقای موسوی‌خوئینی‌ها در مکه تماس گرفتم و قرار شد که نمایندگان مجلس در پروازهای اول بیایند و روز دوشنبه جلسه علنی داشته باشیم. ظهر بچه‌ها مدرسه و فائزه به اسب سواری رفته بود. من تنها بودم.


 

عصر احمد آقا آمد و خبر داد که امشب در ارتفاعات مشرف به مندلی عملیات داریم. با رئیس جمهور تماس گرفتم و قرار شد که در فرودگاه‌ها، در تفتیش وسایل حاجی‌ها سهل بگیرند و اذیت نکنند. با وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث شهید ]سیدمحمد حسینی[بهشتی ـ که هشتاد، نود هزار تومان است ـ صحبت کردم که زود انجام شود.