خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

رضایت هاشمی از انعکاس اخبار جنگ در صداو سیما *** نامه مسعود کشمیری به آیت الله خامنه ای

  • دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۶۱

 صبح زود، حاج محسن رفیق دوست اطلاع داد که ساعت دوازده دیشب نیروهای ما در جبهه‌های دزفول به عراقی‌ها حمله کرده‌اند و تاکنون دو هدف از چهار هدف را تسخیر کرده‌اند و حدود هزار و سیصد اسیر گرفته‌اند و در سایت و رقابیّه درگیری شده است.با اتاق فرماندهی در جبهه تماس گرفتم و با آقایان ]علی[ صیاد شیرازی، ]علی[ شمخانی و ]شیخ فضل‌الله[محلاتی صحبت کردم. اخبار رسیده تأیید شد. اسرا را تاکنون دو هزار نفر اعلام می‌کنند. از ساعت نه صبح، خبر رسماً اعلام شده و رادیو مشغول اجرای برنامه ویژه جنگ است. فائزه امروز صبح با هواپیما به کرمان رفت و من تنها شده‌ام. مشغول مطالعه و استراحت بودم. به لطف خدا وضع آرام و خوبی است. تا عصر و آخر شب با جبهه و چادر فرماندهی در تماس بودم. می‌گویند، حدود ده هزار نفر از نیروهای دشمن کشته و مجروح شده‌اند. نزدیک سه هزار نفر اسیر
گرفته‌اند. در عین‌خوش دشمن پاتک کرده و ضربه‌ای کوچک زده است. تلفات ما خیلی کم است .احمدآقا هم دوسه بار آمد، کمی نگران ولی خوشحال است. آقای خامنه‌ای نامه‌ای را فرستادند که کسی به نام مسعود کشمیری نوشته است. جوان است و ادعای مصلح کل بودن در آن به چشم می‌خورد. بنا شد که تحقیق کنیم. اخبار و برنامه‌های صداوسیما هم خوب است. نسبتاً از پیروزی خوب بهره‌برداری می‌نماید.