خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۱/ کتاب «پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۱/ کتاب «پس از بحران»

اقامه نماز جمعه تهران توسط امامی کاشانی *** انتقاد از دکتر شیبانی بخاطر حضور لیبرال‌ها

  • جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۶۱

  خاطرات عقب مانده چند روز را نوشتم. نماز جمعه را آقای [محمد] امامی کاشانی اقامه کردند

. پیش ازظهر احمد آقا آمد. خبر داد حال امام بهتر است. درباره سیاست جنگ مشاوره کردیم.

اکبر آقا صفریان از اصفهان آمده بود واز ضعف مدیریت کارخانه عظیم پلی اکریل و ضرر دهی آن گفت. تا شب گزارشات را خواندم. معمولاً روزهایی که در منزل هستم، مطالعه می‌کنم. گزارشات مفصّل را به خانه می‌آورم.

 آقاکمال طباطبائی با خانواده آمدند و برای عفو فریده که به جرم همکاری با چریک‌های اقلیت فدائی به دوسال[ زندان] محکوم شده استمداد کردند. دکتر وحید[دستجردی] آمد و نارسائی‌های زندان اوین را گفت و توصیه به گذشت می‌نمود و انتقاد کمی از دکتر[عباس] شیبانی که در دانشگاه تهران به لیبرال‌ها زیاد میدان می‌دهد و راجع به اختلافات اصفهان، گفت. آقای حسین مرعشی معاون استانداری کرمان هم آمد و تخلفات دادگاه انقلاب و سرد شدن بعضی از مردم منطقه در اثر اختلافات و بدرفتاری‌ها را گوشزد کرد. فیلم مصاحبه با اعضای کوموله را که دستگیر شده و بریده‌اند، گذاشته بودند.