خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

خبری که وزیر اطلاعات به هاشمی داد *** واکنش متفاوت رئیس‌جمهور به قانون صنایع چه بود؟

  • چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۶۱

چهارشنبه 10 آذر   فاطی بعد از دو هفته سفر از رفسنجان آمد. دکتر سعید ]لاهوتی[ و آقاجلال از فرودگاه او را آوردند. تلفنی با مجلس صحبت کردم و مطالبی به هیأت رئیسه که جلسه داشت، تذکر دادم. آقای ]محمدی[ری‌شهری آمد و خبر از کشف شبکه وسیعی از ]حزب[کوموله در تهران و کشف شبکه ضد انقلاب در اداره دوم و گروهی دیگر داد.شب احمد آقا آمد و از ملاقات گروهی از قضات با امام در رابطه با مسئله منکرات و صراحت آنان
و ناراحتی امام گفت. آخر شب آقای نخست وزیر تلفنی از ضرورت تسریع در حل مشکل قانون حفاظت صنایع و دنبال کردن اقدامات آقای ]عبدالکریم[موسوی اردبیلی با امام و ارائه راه حل ایشان را خواست. و چون آقای رئیس جمهور در مورد این قانون ملاحظاتی دارند، نمی‌خواست مستقیماً وارد عمل شود و از من می‌خواست که اقدام کنم.