خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

فعالیت انجمن حجتیه در مدارس دخترانه! *** پاتک عراقی در عملیات محرم چگونه ناکام ماند؟

  • جمعه ۲۱ آبان ۱۳۶۱

  خاطرات را نوشتم. آقای محسن رضایی تلفنی اطلاع داد که عراق امروز صبح با چهار تیپ، در منطقه عملیات محرم پاتک کرده ولی موفق نبوده، تلفات زیادی داده و هنوز هم درگیریم. نماز جمعه را به آقای ]محمد[امامی کاشانی واگذار کردم. عصر یکی از معلمان مدرسه دخترانه پارسا آمد و از کارهای ایذایی انجمن حجتیه در آنجا در مخالفت با انقلاب می‌گفت؛ بیشتر برداشت بود تا خبر موثق.شب مسئولان سازمان حج آمدند و آقای ]ابوالفضل[توکلی بینا گزارشی داد و از عملکردهای نادرست در اداره تبلیغات حج که منجر به اخراج آقای ]سیدمحمد[موسوی‌خوئینی‌ها شده گفت. آقای علی داودی از رفسنجان آمد. از پیشرفت کارها در کهنوج می‌گفت. در آنجا و در شهر انار بیمارستان می‌سازد.