خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1361/ کتاب «پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1361/ کتاب «پس از بحران»

خبر رحیم صفوی به هاشمی از اسارت ۶۵۰ عراقی *** نگرانی امام از پایین آمدن سطح خبرگان

  • چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۶۱

 صبح زود با آقای رحیم صفوی در جبهه تماس گرفتم. خبر داد که رخنه نیروهای عراقی سد شده و اسرا به ششصدوپنجاه تن رسیده‌اند و راضی بود. به زیارت امام رفتم. مدرسین قم و روحانیت مبارز تهران احضار شده بودند. امام نگران پایین آمدن سطح مجلس خبرگان بودند و توصیه کردند که افراد عالم عنوان دار را هم کاندیدا کنیم. سپس جلسه‌ای تشکیل دادیم و تغییراتی در لیست کاندیداها داده شد. ناهار را همان جا در دفتر امام خوردیم و برای استراحت به منزل آمدم. سالاری‌ها مهمانمان بودند.به مجلس رفتم. جلسه هیئت رئیسه داشتیم و تصمیماتی در مورد ترمیم حقوق کارکنان مجلس و اتاق‌های کمیسیون‌ها گرفتیم.شب اطلاع دادند که امروز در جبهه پیشرفت‌های جدیدی داشته‌ایم و ضربه‌هایی وارد کرده‌ایم. در مجلس ماندم. مطالعه گزارش‌ها و استماع اخبار وقتم را پر کرد. با جبهه تماس گرفتم. گفتند که شب عملیات دارند و می‌خواهند چند ارتفاع را در خاک عراق بگیرند.