خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1361 / کتاب «پس از بحران»

نظر صیاد شیرازی درباره حساسیت عملیات محرم *** وصیتنامه شخصی امام بدست چه کسی رسید؟

  • شنبه ۱۵ آبان ۱۳۶۱

 

 

 بعد از نماز و کمی مطالعه به زیارت امام رفتم. از محتوای وصیتی که امانت نزد من گذاشته‌اند، پرسیدم که فرمودند، کارهای شخصی ایشان است و خبر دادند که وصیت سیاسیشان را در نزدیک به سی صفحه تهیه کرده‌اند که هنوز امضا نشده. راجع به پذیرش دانشجویان گروههای چپی در دانشگاه مذاکره کردیم که قرار شد، افراد غیر خطرناک را با تعهد و به طور مشروط بپذیریم. راجع به مالیات نظرشان را خواستم. فرمودند که دولت در حد نیاز و با مراعات عدالت می‌تواند مالیات وضع کند.بعد از ظهر آقای صیاد شیرازی آمد و راجع به حساسیت منطقه عملیات محرم و امکان ایجاد و تشکیل حکومت انقلابی اسلامی عراق آزاد در آن منطقه و در شهرهای العماره و حلفائیه و ... در صورت توسعه مناطق آزاد شده سخن گفت و قرار شد که سریعاً ادامه عملیات را تعقیب کنند و گفت که دیشب عملیات موفقی داشته‌اند و فردا شب هم دارند.به بیمارستان قلب برای دیدن عموزاده آشیخ حسین هاشمیان وکیل رفسنجان رفتم؛ حالش بهتر است. آنجا آقای ]سیدمحمدصادق[لواسانی را هم ملاقات کردم. شب فاطی گفت که در ناحیه قلبش احساس درد می‌کند. پزشک امام را خواستیم، آمد و گفت چیزی نیست.احمد آقا آمد و راجع به نظر اخیر امام که همه و دارندگان هر شغل موظفند که برای رفتن به جبهه مراجعه کنند تا این که در حد کفایت تأمین شود، صحبت شد. قرار شد که این نظریه کمی تعدیل شود تا مسئولان مشاغل حساس نروند. امروز از مجلس هم تلفنی راجع به همین مشکل سؤال کردند و قرار شد که از امام توضیح بخواهیم. در اخبار شب، فیلم دیدار خبرنگاران خارجی از منطقه عملیات محرم پخش شد و اظهاراتشان جالب بود.