خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

امامی کاشانی به جای هاشمی نماز جمعه خواند

  • جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱
آغاز عملیات آزاد سازی خرمشهر، همه امکانات را بسیج کرده‌ایم که نیروها بتوانند این شهر استراتژیک را از چنگ دشمن آزاد کنند.

  صبح زود خبر دادند که نیمه شب عملیات وسیع نیروهای ما علیه عراقی‌ها در جنوب خوزستان شروع شده است. می‌خواهند خرمشهر را بگیرند و آنها را از خوزستان بیرون کنند. آزادی خرمشهر برای ما خیلی مهم و سرنوشت‌ساز است. همه امکانات را بسیج کرده‌ایم که نیروها بتوانند این شهر استراتژیک را از چنگ دشمن آزاد کنند. اطمینان دارم که در این عملیات خرمشهر را آزاد خواهیم کرد. فکر می‌کنم با آزادی خرمشهر سرنوشت جنگ به نفع ایران رقم خواهد خورد. با جبهه‌ها تماس گرفتم که معلوم شد، طبق برنامه پیش رفته‌اند ولی در جبهه کرخه نور تلفات داده‌ایم و متوقف شده‌ایم.]اقامه[ نماز جمعه را به آقای امامی کاشانی واگذار کردم و در خانه ماندم. احمد آقا آمد و درباره پخش مصاحبه جدید آقای شریعتمداری مشورت کردیم. شب بچه‌ها و سعید و حمید ]لاهوتی[ بودند. عفت همراه خانواده آقای مطهری به قم رفته بود و آخر شب آمد.در اخبار جنگ اعلام شد که بیش از سه هزار نفر اسیر گرفته‌ایم و اراضی بین کارون و جاده اهواز ـ خرمشهر را با هشتاد کیلومتر از همان جاده، آزاد کرده‌ایم. مصاحبه‌ای با مجله پاسدار انقلاب درباره جنگ انجام دادم.