خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1360 / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1360 / کتاب عبور از بحران

میانجی گری اولاف پالمه کاملا رد نشد ولی ...

  • شنبه ۸ اسفند ۱۳۶۰
سه شرط آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی برای پایان جنگ

تا بعدازظهر در خانه بودم، با مطالعه و قدم زدن در حیاط. کارها با تلفن انجام شد. عصر به‏ مرکز حزب جمهوری اسلامی در خیابان ویلا رفتم. می‏ خواستم به‏ حزب مرکزی بروم، چون‏ فاطی همراه من شد و آنجا کار داشت، به ویلا رفتیم. ازواحدهای دانش آموزی و دانشجویی وکارمندی بازدید کردم. برای جمعشان ‏مقداری صحبت کردم. سپس به مجلس رفتم.

پس از مطالعه گزارش ها و امضای نامه ‏ها به دفتر رئیس جمهور رفتم تا درباره‏ جواب به [اولاف] پالمه که طرحی برای صلح با عراق ارائه کرده، مشورت کنیم. با حضور نخست وزیر و وزیر امور خارجه مشورت کردیم و روی جواب تصمیم‏ گرفتیم. نتیجه این شد که هنوز برای‏ صلح زود است، باید ضربه ‏ای کاری وارد کنیم که صدام کاملاً در موضع ضعف باشد و معترف به شکست، ولی رد کلی میانجی گری هم صلاح نیست. روی سه شرط خیلی تأکید کردیم:

1- خروج بی ‏قید وشرط

2-پرداخت خسارات.

3- کیفر متجاوز.

سیاست های مربوط به جنگ را با نظر امام منطبق می‏ کنیم و ایشان هم با دقت‏ مسأله را زیرنظر دارند؛ نظرات ما در حد مشورت دادن است.

شب در جلسه شورای عالی دفاع شرکت کردم. گزارش جبهه ‏ها و بحث درباره‏ تهیه مهمات‏ ضروری و پیشنهادات پالمه بود. پالمه خروج عراقی ها را پذیرفته.مذاکره درباره مرزها، من جمله «اروند رود» می ‏خواهد و حضور نیروهای ناظران ‏بین ‏المللی در مرزها و پرداخت غرایم جنگ ‏به دو طرف از طرف دولت های ‏داوطلب. سپس مصاحبه کردم. آقای سرهنگ سلیمی آمد و از عدم همکاری‏ صیاد [شیرازی] گله داشت؛ می‏ گفت نیرو به ما نمی ‏دهند.