خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360/ کتاب «عبور از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360/ کتاب «عبور از بحران»

اعتراض مالک حق پخش فیلم محمد رسول الله(ص) *** غیبت هاشمی در جلسه ریاست جمهوری

  • سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۶۰

 در خانه ماندم. یکی از کلاسورهای فیشهای " کلید قرآن" را فاطی از حزب‏آورده که روی‏آن کار کنم. کار بزرگی است که قسمت اساسی آن را در زندان‏انجام داده‏ام. مراحل بعدی رافرصت نمی‏کنم. گروهی از حزب، روی آن کارمی‏کنند، ولی نیاز به مدیریت مستقیم خودم‏دارد، که متأسفانه فرصت نیست.آقای [محسن ] دعاگو کمک می‏کنند، ولی کافی نیست.

 از دفترم در مجلس، اطلاع دادند که در دشت عباس، نیروهای ما پیشروی‏داشته‏اند. هنوزتأیید نشده. مقداری درباره نظام اقتصادی اسلام، از دفترچه‏یادداشتهای منبرهای قبل ازپیروزی، برای خطبه‏های آینده نماز جمعه مطالعه‏کردم.

 قرار بود، شب در جلسه مسئولان امور امنیتی، در دفتر ریاست جمهوری‏شرکت کنم که‏نرفتم و حاج احمد آقا، تلفنی سئوال کرد، عذرم را گفتم. شب‏بیشتر به برنامه تلویزیون گوش‏دادم. اکثر برنامه‏ها را مراسم هفته وحدت اشغال‏کرده. فیلم "محمدرسول الله" را برای بار دوم‏نمایش دادند. صاحب فیلم آقای‏محمد زاده که امتیاز فارسیش را گرفته، اعتراض دارد ومی‏گوید، موجب‏خسارت او می‏شود؛ ولی امام فتوی می‏دهند که این امتیازات، حق انحصاری‏نمی‏آورد.

 مسعود فرح بخش، خلبان هواپیماهای سمپاش آمده بود و از محیط غیرانقلابی‏خلبانهای‏آنجا می‏گفت و از لزوم ادغام آن در شرکت آسمان