خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360 / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360 / کتاب عبور از بحران

گزارشی از وضع زندان اوین به هاشمی

  • تهران
  • دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۶۰
نمایندگان‌ صلیب‌ سرخ‌ از چه چیزی جا خوردند؟

 کمیسیون آئین نامه داشتیم. در کمیسیون، بحث کیفیت تعقیب و کیفر نمایندگان مجلس، مطرح بود که در قانون اساسی مصونیت پارلمانی ندارند، ولی نوعی اطمینان خاطر، مطرح است. ساعت یازده، برای شرکت در جلسه شورای نگهبان، کمیسیون را ترک کردم.

 شورای نگهبان، اعتراضاتی به لایحه اراضی شهری دارند، ضرورت  را می‌گویند، برای هر شهر و منطقه‌ای جداگانه باید تشخیص داد، نه یک‌باره برای همه‌جا و روی قیمت‌گذاری ‌دولت، حرف دارند. با آن‌ها بحث کردم. کمی مؤثر افتاد، ولی تمام نشد. ناهار را با آن‌ها خوردم و درباره اینکه استخدام هر متخصص خارجی ولو طبیب و... نباید نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، در تفسیر قانون اساسی بحث کردیم.

 برای استراحت، به مجلس آمدم. ساعت سه ونیم بعدازظهر، در جلسه گروه پارلمانی حزب جمهوری اسلامی شرکت کردم. ساعت چهار و نیم آقای‌عسکراولادی و دوستانش آمدند. درباره هیئت‌های مؤتلفه و نیروهای مسلح مربوط به آن و رابطه آن‌ها با حزب، بحث و مشاورت داشتند  و از کار آینده. آقای قدیریان مسئول مبارزه با مواد مخدر و آقای ابوالفضل حیدری، مطالب زیادی از وضع زندان اوین گفتند.

 مسئولان خدمت پشت جبهه جهاد سازندگی آمدند و آماری از خدمات جهاد در جنگ، از قبیل ایجاد سنگر، راه و تعمیر ماشین و... گفتند. نمایندگان صلیب سرخ آمدند و از محدودیت جدی که برای آن‌ها، جهت دیدار با اسرای عراقی به وجود آمده، شکایت داشتند. نمی‌توانند، بدون حضور شاهد ایرانی با آن‌ها ملاقات کنند. گفتم مسئولان ما می‌گویند، افراد شما جاسوسی ‌می‌کنند؛ منکر بودند؛ ولی جا خوردند. قرار شد مذاکره کنیم. شب در مجلس خوابیدم.