خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360 / کتاب «عبور ازبحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360 / کتاب «عبور ازبحران»

"آزادی امام موسی صدر، خواسته هواپیماربایان لبنانی" *** فرود هواپیمای ربوده شده لیبی در مهر آباد

  • چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۶۰

 صبح به مجلس رفتم. کمیسیون آئین نامه داشتیم. بعدازظهر به دفترم آمدم.فرماندارهای‏مهاباد و نقده آمدند. گفتند تسلط نظامی دولت خوب است، ولی به‏اقدامات فرهنگی و عمرانی‏و رفاهی، برای جلب قلوب مردم نیاز است. ازاستاندار آذربایجان غربی شکایت داشتند.

 مسئول حزب و بعضی از مسئولان دیگر سیستان وبلوچستان آمدند. از سازمان‏مجاهدین‏انقلاب اسلامی، شکایت داشتند که در آنجا با حزب مخالفت می‏کنندو استاندار می‏خواستند.عصر هیأت رئیسه داشتیم. به تقاضای دیوان محاسبات،تصمیم گرفتیم اجازه [استخدام] 199کارمند جدید داده شود و برنامه هفته آینده‏را معین کردیم. شب جلسه مشورتی با حضور رئیس‏جمهور، نخست وزیر و رئیس‏دیوان عالی کشور در دفتر من داشتیم. درباره ادامه جنگ و برنامه‏بعد از جنگ ومتحد ساختن نیروهای اسلامی عراق و محور قرار دادن آقای سید محمدباقرحکیم و رسیدگی به تخلفات دادگاههای انقلاب و رفاه زندانیان، بحث کردیم و تصمیماتی‏گرفتیم.

 هواپیمای لیبییائی را به فرودگاه مهرآباد آورده‏اند. شیعیان لبنان، طرفدارامام[موسی]صدر، خواهان آزادی ایشان و اعلان خواستهایشان و کیفر رهبر لیبی‏اند.نتوانستندبه توافق برسند، به لبنان رفتند و آنجا پس از پنج ساعت مذاکره، تسلیم‏شدند. شب در مجلس‏خوابیدم. تا ساعت دوازده، گزارشات را خواندم.