خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360 / کتاب «عبور ازبحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360 / کتاب «عبور ازبحران»

مصاحبه هاشمی درباره حوادث کردستان *** گزارش محسن رضایی از حادثه آمل چه بود؟

  • شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۶۰

 صبح در خانه مطالعه کردم. آمار بانک مرکزی  را درباره وضع ارزی کشورمطالعه کردم.وضع ارزی خوب نیست. نفت کم صادر می‏شود. صادرات دیگرهم کم شده، از همین ناحیه‏تهدید می‏شویم.

 در مجلس به قرائت گزارشها و انجام ملاقاتها پرداختم  و با تلفن در رفع‏مشکلات اقداماتی‏کردم. بعدازظهر چند ملاقات داشتم. شب جلسه شورای عالی‏دفاع بود. آقای [محسن] رضائی‏گزارش حادثه آمل را داد. یک صد نفر ازاتحادیه کمونیستها به شهر حمله کرده‏اند. پایگاهشان‏در جنگل است و تقریباًتارومار شده‏اند. تیمسار ظهیرنژاد حادثه راه بوکان را گفت که ضدانقلاب پنجاه وشش اتومبیل و چهارده نظامی و مقداری اسلحه و مهمات را در یک کمین نابود کرده و یا برده‏اند. گویا فرمانده ستون مسامحه کرده و در ساعت ممنوعه در راه‏ناامن‏حرکت کرده؛ و تصمیماتی در شورا اتخاذ شد. من مصاحبه کردم.

 شب را در مجلس خوابیدم. نامه‏ای از آقای [احمد] غضنفرپور [نماینده مردم‏لنجان] اززندان رسید که توبه کرده، گذشته خودش و همراهانش را محکوم کرده،اعتراف به گناه نموده ونواری پر کرده به زبان فرانسه در همین مضمون که برای‏بین‏المجالس بفرستیم. بین‏المجالس‏درباره سرنوشت او، خطیبی  و قاسمی‏توضیح خواسته