خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360 / کتاب «عبور ازبحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1360 / کتاب «عبور ازبحران»

"از تعزیر کردن زندانیان اجتناب شود"***چرا امام از لاجوردی بازخواست کردند؟

  • پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۶۰

 امروز خبر مهمی، در جنگ و غیر جنگ نداشتیم. حمله کوچک ناموفقی‏داشته‏ایم. صبحانه‏را به دعوت پاسدارهای آقای موسوی اردبیلی، در اتاق‏پاسدارها با حلیم، مهمان آنها بودیم.سپس با آقای موسوی اردبیلی، درباره‏وضع کشور و لزوم به کارگیری نیروهای متفرقه و جذب‏آنها، صحبت کردیم وهم درباره  وضع قوه قضائیه.

 امام، همه مسئولان  را با مسئولان قضائی دعوت کرده بودند، برای مطلب‏مهمی. همراه‏آقای موسوی اردبیلی به بیت امام آمدیم. رئیس جمهور، نخست‏وزیر، اعضای شورای عالی‏قضائی، دادستان کل انقلاب، لاجوردی، بازرسی کل‏کشور، فهیم و احمدآقا هم بودند. از امام‏راجع به گرفتن زیان دیر کرد پرداختهاپرسیدم. بحث ناتمام ماند.

 امام، مسأله  شایعه اخبار مربوط به شکنجه زندانیان را مطرح کردند. آقای فهیم‏و اعضای‏بازرسی مواردی را ذکر کردند. امام از آقای [اسدالله]لاجوردی توضیح‏خواستند. ایشان گفت: تعزیر می‏کنیم و تعزیر با اجازه حکام شرع است. و توضیح‏داده شد به خاطر وسعت عمل‏تروریستی و شلوغی زندانها و عدم امکانات کافی،بروز چنان وضعی اجتناب ناپذیر بوده، ولی‏دیگر از این به بعد، قابل اجتناب‏است. قرار شد دیگر مراعات شود. آقایان شیرازی  و مروی ازبازرسی کل کشورگله داشتند. ظهر به مجلس آمدم و کارهای اداری را انجام دادم. بعد از نماز،استراحت و اخبار، گروهی از انجمنهای اسلامی دانش آموزان همدان آمدند،برای آنها صحبت‏کردم. آنها هم صحبت کردند. آقای طاهری خرم آبادی آمد وراجع به سپاه و انجمن حجتیه‏مطالبی داشت