خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1357 / کتاب «انقلاب و پیروزی »

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1357 / کتاب «انقلاب و پیروزی »

اظهارات سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در جلسه فرماندهان ارشد نظامی در سال 1357 به روایت هاشمی

  • یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۵۷

اظهارات سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در جلسه فرماندهان ارشد نظامی در سال 1357  به روایت هاشمی

تاریخ : 15/5/1357 

سرلشکر مولوی، رئیس پلیس تهران، در جلسه 15 مرداد 1357 فرماندهان ارشد نظامی رژیم، بااظهار اینکه: "آینده را روشن نمی‌بینم"، اهم فعالیتهایی را که از طرف روحانیون علیه دولت و قوانین جاری کشور به وقوع پیوسته مطرح و از جمله آنها به مواردی نظیر تحریم جشنهای نیمه شعبان، تشکیل اجتماعات عظیم در مساجد که به عنوان مثال در مسجد قبا که گنجایش حداکثر بیش از سه هزار نفر راندارد، جمعیتی در حدود 000/15 نفر در آن تجمع می‌نمایند، توزیع اعلامیه‌های مضر در زمینه مخالفت علنی با اقدامات دولت و رژیم سلطنتی و پخش این اوراق در بین جمعیت و تظاهرات خیابانی و... اشارهکرده و می‌افزاید: "... در اثر مداومت این تظاهرات و اجتماع در مساجد مختلف که از ساعت 30/21 تا  3بامداد ادامه دارد، مامورین پلیس فرسوده و گاهی نافرمانی‌هایی نیز مشاهده شده است... در چنین حالتی نمی‌توان با تعداد مامورین موجود جلوی آنها را گرفت... اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا کند، چند روزأ ؤ دیگر وقایع بدتر از اصفهان، شیراز و مشهد در تهران انتظار می‌رود."سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور نیز در همین جلسه و در ارتباط با نقش مساجدمی‌گوید: "... در ده شب گذشته رقمی بالاتر از 000/150 نفر در 10 تا 15 مسجد با پلیس تهران درگیری داشته‌اند و اگر در مجموع تمام شهرستانها را رقمی در همین حدود 000/150 نفر تخمین بزنیم، ملاحظهمی‌شود که رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای می‌باشد...." همچنین سپهبد بدره‌ای فرمانده گاردشاهنشاهی، در جلسه 24 مرداد 1357 فرماندهان عالی رتبه نظامی رژیم با تاکید بر اینکه "در کلیه مساجد و منابر صحبت از تغییر رژیم سلطنتی، تحریک مردم برای انقلاب وصحبت از حکومت اسلامی است و... اکنون تقریبآ در کلیه مساجد خیلی صریح و توهین‌آمیز علیه شاهنشاهشعار داده و تظاهر می‌کنند." در خصوص ضرورت تشدید سرکوب تظاهرات می‌گوید: "در چند روز اخیرجلسات فوق‌العاده تأمین تهران تشکیل و با بررسیهایی که انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که در مرحلهخطرناک و حادی قرار گرفته‌ایم و چنانچه تصمیم جدی گرفته نشود، کار بسیار مشکل خواهد شد و بهمصداق ـ چوپر نشد نشاید گرفتن پیل ـ نتوانیم کاری انجام دهیم". و می‌افزاید: "من از جهت تأمین تهراناحساس خطر می‌نمایم و نظرم این است که اگر امروز با دادن 100 نفر تلفات بتوانیم بر اوضاع مسلط وتظاهرات را سرکوب نماییم، بهتر است تا در آینده تلفات بیشتری را متحمل شویم. باید هر چه زودتر جلوتحریکات گرفته شود، حتی امروز از فردا و فردا از یک هفته بعد بهتر است." ]ما گرفتار یک جنگ روانی شده‌ایم ـ منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری