خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

  • پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۶

پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۷۶ // ۲۳ رمضان ۱۴۱۸// ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸

 

در خانه بودم. وقت با مطالعه تاریخ فلسطین و گزارش‌ها گذشت. افطار میهمان یاسر بودیم. بعد از ازدواج، اولین میهمانی او بود که شرکت کردم. جمعی از بستگان هم جمع بودند. بحث جوان‌ها، موضع جدید آقای [سیدمحمد] خاتمی، [رئیس‌جمهور]، در سخنرانی شب ۲۱ رمضان بود که به نحوی پس‌گرفتن بخشی از مصاحبه با سی‌ان‌ان به حساب آمده است.