خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

هماهنگی روزنامه های راست در انتقاد تند به خاتمی

  • دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۷۶

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۷۶ // ۱۳ رمضان ۱۴۱۸// ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸

 

تا ساعت یازده صبح در منزل استراحت و مطالعه داشتم. به دفترم رفتم و تا عصر کارها را انجام دادم. عصر قاریان قرآن آمدند. برنامه را رادیو قرآن اداره می‌کرد و مستقیم پخش می‌شد. دو نفر قرآن و منظومه منتسب به حضرت علی (ع) را خواندند. من هم چند جمله‌ای صحبت‌کردم.[1] یک قرآن که در حاشیه آن، چهارده قرائت معروف نوشته شده، به من هدیه کردند. نمازجماعت خواندیم. افطار میهمان من بودند.

تا ساعت هفت و نیم گزارش‌ها را خواندم. در روزنامه‌های امروز، به‌خصوص در روزنامه‌های کیهان، رسالت، قدس و جمهوری‌اسلامی، انتقادات شدیدی به آقای خاتمی به خاطر مصاحبه با سی‌ان‌ان شده است. روزنامه‌های چپ هم حمایت کرده‌اند. رسانه‌های غربی هم عموماً به نفع آقای خاتمی‌کار می‌کنند. مقامات آمریکایی هم دوپهلو صحبت و از موضع بی‌نیازی برخورد می‌کنند.

 

[1]  - متن کامل این سخنرانی در همین سایت آمده است.