خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

چرا ابراهیم یزدی را بازداشت کردند؟

  • دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۷۶

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۷۶//۱۴ شعبان ۱۴۱۸ // ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷

 

سرماخوردگی و کمی تب دارم. در دفتر کوشک، بولتن‌ها را خواندم و کارها را انجام دادم. در رسانه‌های غربی، بازتاب وسیعی از اظهارات آقای [سیدمحمد] خاتمی، [رئیس‌جمهور] در مصاحبه دیروز داریم.[1] با اینکه ایشان صحبت از مذاکره با ملت‌آمریکا کرده، در رسانه‌ها سعی می‌کنند، آن را به مذاکره با آمریکا و سیاست‌نرمش در مقابل آمریکا تفسیرکنند؛ سیاست تفرقه‌انگیزی بین رهبری و رئیس‌جمهور را پیگیری می‌کنند.

خبرگزاری‌های خارجی، خبر بازداشت دکتر [ابراهیم] یزدی، رهبر نهضت آزادی را با استناد به بیانیه نهضت منتشرکرده‌اند. هنوز از طرف مراجع داخلی اعلان نشده است؛ احتمالاً به خاطر اهانت به ولایت‌فقیه است.