خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

ماجرای آذری قمی داخل و خارج را به خود مشغول کرده است.

  • پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۷۶

پنج‌شنبه ۶ آذر ۱۳۷۶//۲۶ رجب ۱۴۱۸ // ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷

 

در خانه بودم. بیشتر وقت به مطالعه گذشت. در خبرهای جهانی، عقب نشینی دیگری از سوی عراق و اجازه بازرسی کاخ‌های صدام، جلب توجه می‌کند که نشان دیگری از ضعف و بلوف‌زنی صدام است.

در داخل، نامه آقای آذری [قمی] به رهبری و اعلان‌آمادگی برای محاکمه، به شرط اینکه قاضی از مراجع قم باشد و اخبار دادگاه و دفاع پخش شود و به شکایات متقابل او به خاطر تعرض به دفترش و خسارت‌های ناشی از آن هم رسیدگی شود، مورد توجه است. رونوشت برای دبیرکل سازمان ملل هم ارسال کرده که این نشانه آن است که قصد ادامه مخالفت دارد. رسانه‌های بیگانه هم با وسعت به اختلاف دامن می‌زنند؛ به‌خصوص روی تهدید رهبری به مجازات آن‌ها مانور می‌دهند.