خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

ماجرای نماز امامخمینی بر پیکر پدر هاشمی رفسنجانی به نقل از آیت الله صانعی

  • پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۷۶

پنج‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۷۶// ۱۳ ذیقعده ۱۴۱۸// ۱۲ مارس ۱۹۹۸

 

تا شب در خانه درباره منطقه جنگ‌های خندق و خیبر از کتاب مدینه‌شناسی برای تطبیق مطالب تاریخی با دیده‌های روزهای سفر به آنجا مطالعه می‌کردم. در مدینه، محل خندق را ندیدیم. امروز روی نقشه تشخیص دادم.

شب برای مراسم سالگرد فوت حاج‌احمدآقا، به مرقد امام رفتم. آیت‌الله خامنه‌ای هم بودند. قبل از شروع سخنرانی، هر دو مراجعت‌کردیم. در جلسه، آقای [صادق] خلخالی و آقای شیخ یوسف صانعی، از من خواستند که برای آزاد شدن درس آیت‌الله منتظری کمک کنم و آقای صانعی گفت، چرا در خاطرات خود، موضوع تشییع جنازه مرحوم ابوی‌تان و نماز میت امام بر جنازه ایشان را ننوشته‌اید؛ چون اولین بار بود که امام چنین اقدامی‌کردند و در آن روزها، مسئله مهمی بود.

آقای [موسوی] بجنوردی گفت، خاطرات سفر اول به نجف را چرا ننوشته‌ای و مخصوصاً چند جلسه‌ای که به درس مرحوم والد ایشان می‌رفتم و ایشان گفت، یک روزکه نیامدی، آیت‌الله بجنوردی جویای حال شما شد و گفت، درس را خیلی خوب می‌فهمد. آشیخ حسن صانعی خواست که اگر کاری شود که حذیفی از سمت امامت جماعت مسجد مدینه عزل شود، خوب است؛ چون با فتاوایی که اعلان شده، مشکل پیش خواهد آمد.