خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

تا عصر در منزل برای سخنرانی عصر در کنگره نهج‌البلاغه مطالعه کردم.

  • پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۶

پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۶ // ۱۲ رجب ۱۴۱۸ // ۱۳ نوامبر ۱۹۹۷

 

تا عصر در منزل برای سخنرانی عصر در کنگره نهج‌البلاغه مطالعه کردم؛ عصر و شب هم هم برای آماده‌سازی خاطرات و مصاحبه‌های‌گذشته. عصر به حسینیه ارشاد رفتم و برای افتتاح [کنگره نهج البلاغه] سخنرانی‌کردم.

گزارش‌ها را از روی صفحه کامپیوتر در خانه دیدم. مسئله مهم جهانی، هنوز بحران عراق است. دیشب شورای امنیت تحریم عراق را تشدیدکرده و عراق هم هنوز بر محدودکردن کار کمیسیون ناظر اصرار دارد. به نظر می‌رسد اگر مقاومت عراق ادامه یابد، فشار بر عراق زیاد می‌شود. عکس‌العمل در مقابل تهدیدهای آمریکا، در مورد سرمایه‌گذاری مالزی در گاز ایران وسعت‌گرفته است. ظهر بچه‌ها جمع بودند و غذا از خانه‌هایشان آورده بودند.