خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

هاشمی، روز دوشنبه برای خطبه روز جمعه مطالعه می کرد و بعضی از ائمه جمعه ...

  • دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۷۶

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۷۶ // ۱۸ شوال ۱۴۱۸// ۱۶ فوریه ۱۹۹۸

 

تا ساعت ده صبح در منزل برای خطبه‌های جمعه، در مورد داستان‌های قرآن مطالعه کردم. به دفتر کوشک رفتیم. تا عصر مطبوعات، گزارش‌ها، بولتن‌ها و نامه‌ها را و برنامه سفر عربستان سعودی را دیدم. از استخر و سونا استفاده کردم؛ دستور پزشک است. ظهر عفت هم برای ناهار به دفتر آمد. عصر در منزل، تاریخ تأسیس و توسعه‌های پی‌درپی مسجد پیغمبر (ص) در مدینه را به خاطر آمادگی ذهنی جهت سفر به مدینه مطالعه کردم. اخبار را از روی کامپیوتر خواندم.

در گزارش‌ها، آمدن گروه ورزشکاران کشتی‌گیر آمریکا به ایران موردتوجه است؛ بعضی‌ها شبیه به مسابقه پینگ پونگ چین و آمریکا می‌دانندکه منجر به شکستن قهر و شروع روند عادی سازی روابط شده است. مسئله عراق و آمریکا، همچنان بین خوف و رجا است و برای سفر دبیرکل سازمان ملل به عراق به منظور قانع‌کردن عراق جهت عمل به مصوبات شورای امنیت تلاش می‌شود.

شب محسن آمد. برنامه [سفر به عربستان سعودی] را مجدداً مرورکردیم؛ بازدیدهایی از مراکز مختلف نظامی، صنعتی، کشاورزی، دانشگاهی و ... را در کنار ملاقات‌های سیاسی و البته مراسم‌های عبادی پیشنهاد کرده‌اند. سفر حدود دو هفته طول می‌کشد. تصمیم نهایی در مورد سفر به عربستان گرفته شد. قرار شد، فردا پیش‌روها با حفظ احتمال لغو سفر به خاطر جنگ عراق و آمریکا بروند.