خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

عدالت تاریخ یعنی همین: محاکمه صدام به عنوان جنایتکار جنگی، توسط آمریکا و روسیه!

  • جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۷۶

جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۷۶ // ۱۵ شوال ۱۴۱۸// ۱۳ فوریه ۱۹۹۸

 

تا عصر در لتیان بودیم. محسن هم آمد و گزارشی از ترکیب همراهان سفر عربستان سعودی داد؛ داوطلب زیاد است و مشکل تنظیم داریم. بحث داغ بچه‌ها هم هست. آفتاب خوبی داشتیم. مقداری در ساحل سد پیاده‌روی کردم و انعامی به باغبان و آشپزها دادم. مقداری سرگرم با لیلی - دختر چندماهه یاسر- بودم؛ خیلی شیرین است.

عصر به خانه آمدیم. اخبار سه روز را از صفحه کامپیوتر خواندم؛ مسئله مهمی نداشت. مسئله عراق و شکست کودتاچیان سیرالئون و تصرف پایتخت توسط سربازان تحت نظر سازمان ملل به نفع احمد، رئیس‌جمهور مسلمان و مخلوع مورد توجه است و مطرح‌شدن محاکمه صدام به عنوان جنایتکار جنگی، توسط وزیر امورخارجه آمریکا و اعلان خطر روسیه در مورد خطرهای انتشار مواد شیمیایی و میکروبی از انبارهای عراق در صورت بمباران هم قابل توجه است.