خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

بود جمهوری بعد از ۲۱۰ سال در استرالیا

  • پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۶

پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۶ // ۱۴ شوال ۱۴۱۸// ۱۲ فوریه ۱۹۹۸

 

تمام‌روز در لتیان بودیم. از صبح تا شب هم برف می‌بارید. بچه‌ها با برف‌بازی و مطالعه و مذاکره سرگرم بودند؛ من بیشتر به مطالعه تاریخ معاصر و انرژی‌های نو و بولتن‌های گزارشی. فائزه به شهر رفت و عفت و مهدی به لتیان آمدند. عصر آقای [محمدرضا] نوری [شاهرودی] از عربستان تلفن کرد و مواردی به برنامه پیشنهادی گذشته اضافه کرد که اگر بپذیریم، بیش از دو هفته وقت می‌برد.

در گزارش‌ها، وضع افغانستان دل‌خراش است؛ مصائب زلزله و جنگ و سرما و بارش برف و مشکل امدادرسانی با نبودن فرودگاه و راه و امنیت و وسایل نقلیه و دارو و پزشک و... رأی کنوانسیون ویژه‌ای در استرالیا به جمهوری شدن این کشور، مسئله مهمی است که پس از رفراندوم در سال آینده، ممکن است استرالیا، بعد از ۲۱۰ سال از سلطه انگلیس آزاد شود. اکنون ملکه انگلیس، رئیس تشریفاتی استرالیا است.